Stubišta

Stubišta

Stubište (stepenice) je dio svakog stambenog objekta. Bitno je kvalitetno ga uklopiti u prostor, kako dizajnom, tako i bojom.

Stubište treba biti funkcionalno i sigurno, tako da ograda osim sigurnosti ima i vrlo važnu estetsku ulogu u prostoru. Izgled ograde i odabir materijala najčešće se usklađuje s uređenjem ostatka prostora.

VITA-JELA d.o.o projektira, izrađuje i montira stubišta i ograde prema Vašim potrebama koristeći visoko kvalitetnu sirovinu uz vrhunsku izradu i ugradbu.