Rezana građa

Rezana građa je materijal koji se koristi za izradu krovnih konstrukcija. U rezanu (drvenu) građu spadaju: grede, daske, fosne, štafle i letve.

Vrlo je bitno da izaberete kvalitetnu rezanu građu, jer je ona nosilac krova, koji u većini slučajeva nisu lahki, pogotovo ako se stavlja crijep. Veoma bitno da građa bude suha i dobro zaštićena prije njene ugradnje na objekt.

Od uslužnog žaganja drveta možemo Vam ponuditi rezanu građu (grede, daske, fosne, štafle i letve) svih dužina, brodski pod, te lamperiju.

VITA – JELA d.o.o. Vam nudi kvalitetnu rezanu građu i naši referenti prodaje koji će Vam pomoći da odaberete najbolje rješenje za Vaš objekt.